Eşti aici

Opera „Dialogurile dragostei”

15 Ianuarie 2017 - Ziua Culturii Naționale, 167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu! 15.01.2017

Pe 22 aprilie anul 1850 s-a născut poeta Veronica Micle.

Cosmosul eminescian în lirica muzicală a lui Eugen DogaComunicare prezentată la Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VIII-a, Chișinău, 1-2 sept. 2019

Eugen Doga a compus pentru prima dată în 1972 două lucrări inspirate de versurile lui Mihai Eminescu, „Dorinţa” şi „Între sute de catarge”.

Viaţa şi moartea poetului M. Eminescu au fost veritabile tragedii. În timpul vieţii, a avut  de îndurat munca istovitoare şi sărăcia crâncenă, neputând publica decât un număr modest de versuri – considerate de către poet – nepublicabile încă. Dragostea sa ideală dar neîmplinită pentru frumoasa poetă Veronica Micle – pe care o întâlnise în 1872 şi pe care a iubit-o întreaga viaţă – s-a întrupat dinaintea lumii sub chipul unui ciclu de poeme de dragoste.

Punctul culminant al operei sale este poemul „Luceafărul”, elaborat timp de opt ani şi care a travesat în conştinţa mai multor generaţii, rămânând supranume al poetului.

S-au scris sute de cărţi despre viaţa, oera şi moartea lui M. Eminescu. I s-au ridicat monumente, străzi şi şcoli îi poartă numele şi i s-au tipărit operele în nenumărate ediţii.

În creaţia lui Eugen Doga, poezia lui M. Eminescu şi a Veronicăi Micle ocupă un loc de frunte. A compus o sumedenie de cântece de dragoste pe versurile poetului, iar în 1983 a compus muzica baletului simfonic „Luceafărul”. „Luceafărul” lui Eugen Doga este un monument măreţ edificat prin muzică întru gloria poetului – a scris muzicologul Serghei Pozhar.

În 1996, compozitorul a primit o antologie de poeme ale Veronicăi Micle şi, ispirat de sensibilitatea poeziei sale şi de sublima şi dramatica lor poveste de dragoste a compus mai bine de patruzeci de cântece de dragoste  pe versurilor lor. Eugen Doga, emoţionat de marea dragoste a celor doi poeţi a început să compună opera bazată pe această poveste. Lucrarea este aproape încheiată.

„Poemele lor sunt extrem de muzicale – spune Eugen Doga – eu nu trebuie să inventez nimic, pentru că ele au deja totul.”

 

CREAŢII INSPIRATE DE POEMELE LUI M. EMINESCU

2015

«De-atâtea ori»,versuri Mihai Eminescu, romanță pentru voce și pian (orchestră).

«Mă-ntrebai», versuri Mihai Eminescu, romanță pentru voce și pian (orchestră).

«Alei mică, alei dragă», versuri Мihai Eminescu, romanță pentru voce și pian (orchestră).

«De-ar fi mijloace», versuri Mihai Eminescu, romanță pentru voce și pian (orchestră).

Fecioara Maria, versuri Mihai Eminescu, rugăciune pentru voce,cor și orchestră (pian).  

«Adio,Veronica», versuri Mihai Eminescu, romanță pentru voce și pian (orchestră).

2014

“Te duci” – arie; pentru voce si orchestra (pian).

“Floare-albastră” – pentru solişti, cor şi orchestră simfonică.

2013

“Dialoguri” - pentru solişti  şi orchestră simfonică.

“Ştefan cel Mare” - pentru solişti, cor şi orchestră simfonică.

2008

"Să ţin încă o dată" - romanță pentru voce și pian (orchestră).

2002

«Lumineze sterele», versuri  Mihai Eminescu. Romanță pentru voce și pian (orchestră).  

1984

Ciclul de romanţe “Ochiul tău iubit”. 

1. Misterele nopții , 

2. Dorința,

3. De-aș avea,  

4.  Peste vârfuri,

5. Ochiul tău iubit, 

6.O, rămâi.  

1983   

“Luceafărul” balet simfonic.

 1981

Şase cântece pe versurile lui M. Eminescu, pentru voce, cor feminin, cor de copii şi orchestră (numai unul a fost recuperat).

 1972

 “Catargele” – pentru cor acapella.

“Dorinţa” - pentru cor acapella.

 

CREAŢII INSPIRATE DE POEMELE VERONICĂI MICLE

2015

«Sunt lăcrămioarele-nflorite», versuri Veronica Micle, romanță pentru voce și  orchestră (pian).

«Lumineze-n ceruri luna», versuri Veronica Micle, romanță pentru vove și pian (orchestră).

2013

“Uitarea”

“Şi te urăsc”

“Să pot întinde mâna”

“Am plecat”

“Și de ce te mai plâng?”

“De dorul tău”

“Am urât această lume”

“Din sufletu-mi icoana ta”

“De-aş putea”

“S-a pus vălul”

“Aş vrea să viu la tine”

“Drag mi-ai fost”

“Iubirea nestinsă”

2012

«De-ai şti iubite», arie pentru voce şi orchestră simfonică

«Din pulbera iubirii mele” , romanţă, pentru voce şi pian

«O lacrimă de iubire”, arie pentru soprană şi orchestră simfonică

«O sărutare voi să-ţi cer», pentru voce şi pian

 

«Pasăre cu pene-albastre», romanţă pentru voce şi orchestră /pian

«Lumineze-n ceruri luna», romanţă pentru voce şi pian

«Te ştiam numai din nume» , romanţă pentru voce şi orchestră /pian

«Sunt lăcrămioarele-nflorite», romanţă pentru voce şi orchestră

«Аl durerii mele foc», romanţă pentru voce şi pian

«Ah, du-te!»,  baladă pentru voce,cor şi orchestră simfonică

«Povestea crinului» cântec pentru cor copii şi pian

«Povestea rozei», cântec pentru cor copii şi pian

«Povestea lăcrămioarelor»,  cântec pentru cor copii şi pian

2011

“Te ştiam numai din nume”, romanţă pentru voce şi pian (Variantă cu orchestră).

1999

Arie din opera “Dialogurile dragostei”, "Nu plânge" - prima arie a operei.

1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.